Dette skjer

de neste ukene

Gudstjenester
Vi starter kl 12.00 fra søndag 19. august

Fila Kids
Groovy starter 4. september, tirsdager i partallsuker fra kl 17.30-19.30, fra 4. trinn. Elvescenen.
Noahs Ark starter 28. august, tirsdager i oddetallsuker fra kl 17.30-19.00, 4 til 9 år. I kirken.
Junior`n starter 28. august, tirsdager i oddetallsuker fra kl 17.30-20.00, fra 4. trinn. Elvescenen. 

Fila Ung
LIVE ungdomsmøte starter 24. august kl 20 på Elvescenen. 
Backstage, nytt konsept for ungdomsskoleelever hver fredag kl 18 før LIVE, og annen hver tirsdag i oddetallsuker. Vi henger på vårt eget sted på Elvescenen.
Skogfest leir 7.-9. september, se egen påmelding på checkin.no.
LYS i SØR, Ungdomskonferanse 26.-28. oktober, se egen påmelding på checkin.no.

Diverse som skjer i menigheten denne høsten; se også vår facebookside for mer info:

  • Evas Matkasse hver mandag på Elvescenen.
  • Bønnehus hver onsdag fra 15. august kl 19.00-20.00 i kirken. 
  • 4 Undervisningskvelder med Bernt Torgussen 22. august, 19. september, 17. oktober og 14. november kl 19-21.  Tema: Evangeliet om Guds Rike.
  • Alphakurs fra 6. september - 15 november, hver torsdag fra kl 19.00-21.30. 
  • Menighetsweekend 2. november.