Tidligere pastorer

Osvald Instebø

Osvald Instebø var pastor i Filadelfiakirken fra 1975 til 1978. Nytt kirkebygg stod ferdig på samme tid og kirken hadde stor aktivitet for alle aldersgrupper.

 

 

Sverre Kornmo

Sverre Kornmo var pastor i Filadelfiakirken fra 1942–1950. Dette var en krevende periode for både menigheten og landet vårt. Kornmo ble til stor hjelp med sin forkynnelse og solide ledelse. Det ble en god tid med fornyelse og vekst. Sverre Kornmo var også konstituert som pastor fra høsten 1965 til januar 1966.