Tidligere pastorer

Osvald Instebø

Osvald Instebø var pastor i Filadelfiakirken fra 1975 til 1978. Nytt kirkebygg stod ferdig på samme tid og kirken hadde stor aktivitet for alle aldersgrupper.

 

 

Sverre Kornmo

Sverre Kornmo var pastor i Filadelfiakirken fra 1942–1950. Dette var en krevende periode for både menigheten og landet vårt. Kornmo ble til stor hjelp med sin forkynnelse og solide ledelse. Det ble en god tid med fornyelse og vekst. Sverre Kornmo var også konstituert som pastor fra høsten 1965 til januar 1966.

Bjarne Nysæter

Bjarne Nysæter var pastor i Filadelfiakirken fra 1966–1973. Det ble syv gode år med Bjarne og Anne Margrethe som pastorpar. Den rolige, sindige Bjarne Nysæter fikk mange venner i menigheten og i byen. Han fortsatte sin sterke tjeneste med besøk og sjelesorg i Drammen etter at han sluttet som forstander i 1973 – langt inn i pensjonisttilværelsen.

Odd Ravndal

Odd Ravndal var pastor i Filadelfiakirken i to perioder, 1979–1984 og 1995–2000. Odd vokste opp i Filadelfiakirken og traff sin Reidun der. De har vært pastorpar i mange av landets pinsekirker. Han var også ansatt som evangelist i ungdomstiden i Filadelfiakirken fra 1954–1956 med pastor Roald Andersen som «læremester». Trekkspillet var Odds følgesvenn og han tok gjerne en solosang i mindre forsamlinger.

Birgit Gjerald Myhrer

Birgit Gjerald Myhrer ble i 2003 ansatt som Filadelfiakirkens første barnepastor. Søndagsskole, junior, barnekor og andre aktiviteter for barna har alltid vært viktig i Filadelfiakirken – men ved å ansette egen barnepastor ble det satt ekstra fokus på barna. Birgit hadde med seg god erfaring fra ungdomstiden og skoleteam i Filadelfiakirken da hun tok fatt på oppgaven.

Jan Egil Hovland

Filadelfiakirken ansatte høsten 2000 Jan Egil Hovland som pastor. Det skjedde mye spennende i denne tidsepoken og sammen med Jan Egil Hovland var ungdomspastorer og ledere Andreas og David Hasseløy, Siri Novak Øen og Audun Langgaard. I denne tiden var menigheten svært fokusert på å komme ut av kirken og treffe Drammenserne. Dette resulterte i kampanjer og aksjoner, bla. «Serving the City». Besøkstjeneste og omsorgsarbeid fikk fokus, barnepastor ble ansatt, storskjerm/projektor ble tatt i bruk i Gudstjenestene og kirken fikk sin første administrative leder i deltidsstilling Arild Rudmoen. Det var aktive og fine år for Filadelfiakirken under Jan Egil Hovland sin ledelse. Han avsluttet sin tjeneste sommeren 2009.