Tidsvitner

Marion Helene Rudmoen

 

Frivillig tjeneste

 • Søndagsskole 1942-1952 Misjonskirken Drammen og Diamantfabrikken
 • Søndagsskole 1955-1980 Filadelfiakirken Drammen og Travkroa
 • Barnemøter 1957-1964 Filadelfiakirken Drammen – 1 gang pr uke
 • Marion fulgte med som «taler til barna» når Filadelfia Barnemusikk sang og var på tur
 • Barnemøter på utposter/forskjellige menigheter i omegn 3 ganger pr mnd
 • Barnemøter i 5 år i Fjellsbyen Bedehus Drammen
 • Taler på jernbanemisjonens julefester 10 år Drammen og Oslo
 • Gausdal leirsted, aktiv leder fra oppstart 1967 og var med som leder i mange år
 • Etablerer Pikemisjon Filadelfiakirken 27.10.1965 og leder til høst 1969
 • Etablerer Juniorn i Filadelfia 9.9.1969 og var leder her til 1989.
 • 50-60 barn samlet til junior 1 gang pr uke.  Som en aktivitet i Juniorn ble Juniorkoret i Filadelfiakirken etablert sept. 1969 med musikalske ledere, Birger Løkken og Børre Våraker.
 • I 1980 ble Tentreff etablert for de eldre juniorene og hadde sine egne samlinger 1 gang pr uke på fredagene som senere gikk over til ungdomsmøter.
 • Marion startet med «julemessa» og «fest for de over 60» i Juniorens regi. 
 • Radio Filadelfia i 20 år hvor hun var meget aktiv i Familietimen/Miniten/Andakt/
 • Vi over 60/Omsorgsprogram/Telefonvakt.
 • Leste inn hele Bibelen uten kommentarer
 • Korsets Seier, (KS) ansvar for barnesiden fra 4.7.1987-4.10.1996
 • Som et ledd i alle disse tjenestene ble hun menighetstjener og vært Bibelgruppeleder(life) i 20 år.
 • Medlem av Misjonsutvalget og nettopp avsluttet tjeneste i valgkomiteen og møtevert i 30 år
 • Drammen Kommune: Barnevernsnemda og Barnehagenemnda i mange år
 • Søstermisjonen i Filadelfiakirken fra 12.4.1999 som hun fortsatt er leder for.
 • Kongens Fortjenestemedalje i 1998 for lang og tro tjeneste for Barn og Juniorarbeid

 

Trond Johansen

Jesus hele livet! Søndagsskolen har vært en av pilarene i Filadelfiakirken gjennom 100 år. På 70-tallet hadde kirken vår samlinger i mange bydeler. Politiker Trond Johansen var en av ildsjelene på Åssiden. Hør han fortelle om gode minner og hvordan bibelhistoriene ble fortalt med glød og entusiasme!


 

Randi og Lauritz

Hør den gode samtalen om generasjoner og menighet med Randi Gjerholm Andersen (80 år) og Lauritz Trøen (14 år).

Roar Harvik og John Grelland

Hør Roar Harvik og John Grelland fortelle om perioden vi gjorde en oppgradering av Filadelfias bygg. Byggekomité, latter og gode historier.