Tidsvitner

Marion Helene Rudmoen

 

Frivillig tjeneste

 • Søndagsskole 1942-1952 Misjonskirken Drammen og Diamantfabrikken
 • Søndagsskole 1955-1980 Filadelfiakirken Drammen og Travkroa
 • Barnemøter 1957-1964 Filadelfiakirken Drammen – 1 gang pr uke
 • Marion fulgte med som «taler til barna» når Filadelfia Barnemusikk sang og var på tur
 • Barnemøter på utposter/forskjellige menigheter i omegn 3 ganger pr mnd
 • Barnemøter i 5 år i Fjellsbyen Bedehus Drammen
 • Taler på jernbanemisjonens julefester 10 år Drammen og Oslo
 • Gausdal leirsted, aktiv leder fra oppstart 1967 og var med som leder i mange år
 • Etablerer Pikemisjon Filadelfiakirken 27.10.1965 og leder til høst 1969
 • Etablerer Juniorn i Filadelfia 9.9.1969 og var leder her til 1989.
 • 50-60 barn samlet til junior 1 gang pr uke.  Som en aktivitet i Juniorn ble Juniorkoret i Filadelfiakirken etablert sept. 1969 med musikalske ledere, Birger Løkken og Børre Våraker.
 • I 1980 ble Tentreff etablert for de eldre juniorene og hadde sine egne samlinger 1 gang pr uke på fredagene som senere gikk over til ungdomsmøter.
 • Marion startet med «julemessa» og «fest for de over 60» i Juniorens regi. 
 • Radio Filadelfia i 20 år hvor hun var meget aktiv i Familietimen/Miniten/Andakt/
 • Vi over 60/Omsorgsprogram/Telefonvakt.
 • Leste inn hele Bibelen uten kommentarer
 • Korsets Seier, (KS) ansvar for barnesiden fra 4.7.1987-4.10.1996
 • Som et ledd i alle disse tjenestene ble hun menighetstjener og vært Bibelgruppeleder(life) i 20 år.
 • Medlem av Misjonsutvalget og nettopp avsluttet tjeneste i valgkomiteen og møtevert i 30 år
 • Drammen Kommune: Barnevernsnemda og Barnehagenemnda i mange år
 • Søstermisjonen i Filadelfiakirken fra 12.4.1999 som hun fortsatt er leder for.
 • Kongens Fortjenestemedalje i 1998 for lang og tro tjeneste for Barn og Juniorarbeid