Barn

I Filadelfiakirken har vi et spennende og innholdsrikt tilbud til barn og unge. Vi er opptatt av at aktivitetene skal være positive, lystbetonte og at det viktigst av alt skal gi barn og unge evige verdier. De unge skal tas på alvor og ha en sentral plass i fellesskapet.