Besøkstjenesten

Besøkstjenesten består av ca. 14 besøksvenner.Til jul besøker vi kirkemedlemmer fra 75 år som ønsker det med juleblomst. Vi ringer til eller besøker eldre som er syke eller av annen grunn ikke kan være aktive på kirkens samlinger. Vi besøker jubilanter fra 70 år og eldre med en blomstergruppe og hilsen fra kirken.

Ønsker du besøk?

Kan du av forskjellige grunner ikke delta på kirkens samlinger, og ønsker besøk av en besøksvenn. Da er du velkommen til å kontakte oss og en besøksvenn fra Filadelfiakirken besøker deg etter avtale. Ring til menighetskontoret eller til Willy Henningsen.

Vil du være med?

Kjenner du i ditt hjerte at du vil bli besøksvenn, da er du hjertelig velkommen til fellesskap med oss i besøkstjenesten. Ta kontakt med menighetskontoret.

Vennlig hilsen besøkstjenesten i Filadelfiakirken

Leder for besøkstjenesten:
Willy Henningsen
Tlf. 915 93 572

Menighetskontoret

Tlf. 3221 9020