Misjon 

Guds hjertesak

Filadelfiakirken Drammen har gjennom alle år drevet et utstrakt misjonsarbeid
og som misjonsleder har vi Alvaro Fernandez Montenegro.
Han kan nåes på:
Tlf. 970 02 713.
E-post: misjon@filadelfiadrammen.no


Kirken er nå ansvarlige som utsendere for:

Berit Johansen (Romania og Bulgaria) Nettside
Bente og Halvard Hasseløy (Ukraina) Nettside
Heidi Fai og Roberto Enconado (Filippinene)
Bjørg Dalene (Kongo)


Dessuten støttes :

Mwamini
Jon Anders Bregård (Kongo)
Wenche Torkildsen (Filippinene, Sea and Sun) Nettside
Deane Østerhus (Vest Afrika)

Filadelfiakirken Drammen har også en såkalt «søstermenighet» i Onesti i Romania, som støttes på forskjellige måter. Bl.a. Er det bygget kirke, gitt støtte til evangelisering og økonomisk hjelp til menighetens forstander.

Filadelfiakirken ønsker å følger opp den befaling Jesus ga sine etterfølgere om å gå ut i hele verden og gjøre alle folk til hans disipler (Matt 28-18-20). Helt fra kirkens start i 1921 har det vært naturlig for kirken å drive misjonsarbeid. Kirkens første forstandere, Arthur Cornelius og Willy Rudolph reiste ut som misjonærer til henholdvis India og Kina.

Filadelfiakirken Drammens misjonsarbeid består av humanitære hjelpesatsninger så vel som menighetsbyggende evangeliseringsarbeid. Kirkens medlemmer foretar nå å da reiser til menighetens misjonsfelt, som er med og fokuserer positivt på arbeidet som drives.