Misjon 

Guds hjertesak

Filadelfiakirken Drammen har gjennom alle år drevet et utstrakt misjonsarbeid
og som misjonsleder har vi Alvaro Fernandez Montenegro.
Han kan nåes på:
Tlf. 970 02 713.
E-post: misjon@filadelfiadrammen.no


Kirken er nå ansvarlige som utsendere for:

Berit Johansen (Romania og Bulgaria) Nettside
Bente og Halvard Hasseløy (Ukraina) Nettside
Heidi Fai og Roberto Enconado (Filippinene)
Bjørg Dalene (Kongo)


Dessuten støttes :

Mwamini
Jon Anders Bregård (Kongo)
Wenche Torkildsen (Filippinene)
Deane Østerhus (Vest Afrika)
 

Filadelfiakirken Drammen har også en såkalt «søstermenighet» i Onesti i Romania, som støttes på forskjellige måter. Bl.a. Er det bygget kirke, gitt støtte til evangelisering og økonomisk hjelp til menighetens forstander.

Filadelfiakirken ønsker å følger opp den befaling Jesus ga sine etterfølgere om å gå ut i hele verden og gjøre alle folk til hans disipler (Matt 28-18-20). Helt fra kirkens start i 1921 har det vært naturlig for kirken å drive misjonsarbeid. Kirkens første forstandere, Arthur Cornelius og Willy Rudolph reiste ut som misjonærer til henholdvis India og Kina.

Nærmere 15 prosent av alle innsamlede midler i Filadelfiakirken Drammen går til misjonsarbeidet, som består av humanitære hjelpesatsninger så vel som menighetsbyggende evangeliseringsarbeid. Kirkens medlemmer foretar nå å da reiser til menighetens misjonsfelt, som er med og fokuserer positivt på arbeidet som drives.