Europa i fokus

Ble stiftet i 1991 som en frittstående stiftelse med hovedmål å hjelpe mennesker i nød, både åndelig og sosialt. Stiftelsen Europa i Fokus bygger på idealisme. Styret i Europa i Fokus består av frivillige som gratis gjør en innsats, for å hjelpe mennesker i nød.

Inntektene til drift av arbeidet kommer fra frivillige organisasjoner, støttepartnere, bedrifter, skoler og menigheter fra forskjellige kirkesamfunn.

En viktig del av arbeidet de siste årene har blant annet vært å redde barn fra det fryktelige livet nede i kloakksystemet i Romanias storbyer. Et eget senter, med skole, yrkesskole, legetilsyn og sosialarbeidere for gatebarn er blitt bygd i den anledning.

Våre nødhjelpsentere sørger for daglig utdeling av mat, klær og medisinsk bistand på gaten.

Europa i Fokus sender hjelpetransporter med mat, klær og utstyr som blir samlet inn i Norge. Dette blir delt ut til fattige sigøynere, og rumenere som bor ute på landsbygda

Europa i Fokus engasjerer seg også i det åndelige behovet. Gjennom sine bibelseminar, underhold av pastorer, bygging av kirker, forsøker de også å gi hjelp til HELE mennesket.

Evangelisk engasjement

Europa i Fokus ser på mennesket som en helhet. Vi ser på mennesket som en helhet. De sosiale problem begynner gjerne i menneskenes egen natur. Dersom mennesket ikke er i harmoni med seg selv, kommer det i ubalanse, og de sosiale problemene oppstår. Derfor forsøker vi å hjelpe hele mennesket. Gjennom den positive forkynnelsen av Evangeliets forvandlende kraft, ser vi hvordan dette på en positiv måte virker inn sosialt. Fedrene slutter å drikke og stjele og begynner heller å engasjere seg for familien sin. På den måten blir det bedre samhold, og familien blir samlet.

Hentet fra nettsiden europaifokus.no