Kongo

Kongo har vært Filadelfia, Drammens største misjonsfelt i mange tiår. Norske pinsemenigheter hadde et stort antall misjonærer i landet, men urolighetene har ført til at det kun er få igjen. Det er misjonær Bjørg Dalene som nå fører Filadelfia, Drammens kontakt med Kongo videre. I 1988 dro hun ut som misjonær, 48 år gammel, og har gjennom årene vært i det afrikanske landet korte og lengre perioder.

De fleste årene har Bjørg Dalene vært i byen Kakwende, som ligger noen timers bilreise fra Bukavu i Kivu-provinsen. Det er et svært tilbakestående sted, uten elektrisitet og andre ting vi i Norge tar for gitt. Men med sin frimodighet og evne til å gjøre seg ett med folket, har Bjøg Dalene vært en positiv faktor.
Arbeidet i Kakwende består i undervisning om helse, omsorg om kvinnene, bibelundervisning og hjelp til de trengende.

Mwamini og Jon Anders Bregård støttes også fra Filadelfia, Drammen. Jon Anders er vokst opp i Kongo, og da han opplevde misjonskall var det naturlig å gå i foreldrenes fortspor. Detskjedde i 1997. I slutten av 1999 giftet han seg med Mwamini fra Kongo, og de har fem barn. Medlemstallet i menighetene norsk pinsemisjon har vært me dpå å danne Kisangani og distriktet rundt er over 30.000.

Jon Anders Bregård er en typisk pionérmisjonær, med kall til å nå nye steder med evangeliet. På sine motorsykketurer innover i jungelområdene nord for Kisangani har han, sammen med sine medarbeidere grunnlagt flere menigheter og vunnet mange mennesker for Gud. 20 kirker er blitt bygd som et resultat av evangeliets framgang de siste årene. Det siste året er det startet arbeid i seks grensebyer mot landene i nord.