Konfirmant? Bli med på Tentro i Filadelfiakirken!

 

Neste infomøte er 25. august kl. 18:00
Tentro Høytidsdag 2021 er lørdag 18. september
Tentro Høytidsdag 2022 er lørdag 7. mai
 

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning. Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et et annerledes opplegg enn i den norske kirke når det gjelder former og læringsmetoder.

 

Å velge Tentro som din konfirmasjonsundervisning skal ikke innebære noen forpliktelse til det miljøet som arrangerer Tentro i ditt nærområde, eller til den menigheten du kommer i kontakt med. Det skal heller ikke være et krav om å være døpt eller å la seg døpe. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra en frikirkelig menighetssammenheng som står ansvarlige for turer, gruppesamlinger og undervisningskvelder, men du kan være med på Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

Hva er Tentro?

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ, åpent for alle. Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.

Hva lærer du på Tentro?

I løpet av året får du omkring 20 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette.

Hvor finner jeg Tentro?

Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger hver 14.dag, tirsdager i partallsuker, samt to turer i løpet av året. En av turene planlegges å gå til London i jan-feb. Samlingene gjennomføres i Filadelfiakirken Drammen, Tomtegaten 2. Første samling er 3. september høsten 2019.

 

Hva skjer i løpet av året?

  • Det er undervisning annenhver tirsdag (partallsuker)
  • Alle samlingene er obligatoriske 
  • Elevene deltar på 4 obligatoriske LIVE møter (fredager)
  • I løpet av kursåret blir det også lagt opp til to turer, én til Gausdal og én til London – økonomi og informasjon for dette kommer senere.
  • Vi avslutter med høytidsmøtet, her vil elevene få være med på å prege – både med sine innspill og bidrag. 
  • Høytidsmøtet i 2020 er 3. mai. 

Praktisk info

  • Kurset koster kr. 2 200,- og går med til å dekke kursmateriale, lisens og medlemskontigent, og delvis turene. Det legges opp til at det blir dugnadsarbeidet for å dekke inn resten av turene.  Gruppen blir meldt inn som en lokal Tentro-gruppe, som gjør at vi får statsstøtte for hver elev. Ved påmelding samtykker dere til dette.

 

Noen av temaene for konfirmasjon-samlingene er:

1. Bli kjent
2. Gud «snapper» deg
3. En Gud her nede
4. Hvorfor kom Jesus?
5. Den hellige ånd – vår hjelper
6. Bønn – om å prate med Gud
7. Bibelen
8. Etterfølgelse – Point of no return
9. «Speil, speil på veggen der» – om påvirkning
10. Sex og kjærester – hva har Gud med det å gjøre?
11. Kirken – I <3 my church
12. «Pay it forward» – om å gi det videre
13. En urettferdig verden
14. Din fortelling
15. Hva nå?