Tentro

Konfirmant? Bli med på Tentro i Filadelfiakirken!


På tentro lærer en om den kristne tro på en kreativ og attraktiv måte som elevene selv forstår. Samlingene annen hver tirsdag er lagt opp med mye bruk av film, bilder og musikk, samt dramatisering og hyggelig felleskap.

I tillegg til fredagene drar Tentro på to turer hvert år. Én bli-kjent-tur tidlig på høsten, og en tur i januar/ februar. Vår offisielle festdag er hvert år den første søndagen i mai.

Bildet viser tentro 2016 på Londontur.