VI LESER BIBELEN SAMMEN

Fra søndag 15. mars

Ett bibelavsnitt hver dag – med kommentarer og utfordringer fra hovedpastor Jarle Waldemar.

Bli med på reisen du også – på Facebook!

 

 

Her kommer dag 1 og dag 2 for deg som ikke har Facebook:

 

Dag 1

Skrevet av Jarle Waldemar, hovedpastor Filadelfiakirken Drammen.
 
BØNN
Herre, åpne mine øyne så jeg kan se mer av deg og hva du har for meg. Lær meg å leve etter Din vilje og led meg dit Du vil med livet mitt. 
 
INNLEDNING TIL MARKUS´ EVANGELIUM
Markus´ evangelium er det korteste og mest dramatiske av de fire evangeliene, og dekker kun tre og ett halvt år. Markus skriver en bok preget av handling rundt Jesu gjerning på jord, og leserne ledes raskt fram mot Jesu død og oppstandelse. Ved Markus´ hjelp kan vi nesten se for oss selv stående i folkemengden å se Jesus både helbrede og undervise. Mens Matteus var opptatt av å skrive til jøder – Lukas opptatt av å fortelle hendelsene i den rekkefølge de faktisk skjedde – Johannes opptatt av å forklare hvem Jesus var og er, var Markus mer opptatt av å skrive til ikke-jøder samtidig kun ta med de viktigste hendelsene i Jesu liv. Han er mest opptatt av Jesu gjerning. Hele 18 mirakler er nevnt i denne boken, men kun fire lignelser. Trolig kjente både Matteus, Lukas og Johannes til Markus´ evangelium før de selv skrev sine evangelier. Markus, også kalt for Johannes Markus, var ikke en av Jesu disipler, men en nær venn og medarbeider av Peter. 
 
BIBELLESNING
Les Mark 1,1–8 (gjerne to ganger).
Fra Hverdagsbibelen (C) 2018, Bibelforlaget / Hermon Forlag (gjengitt med tillatelse):
1-3 De gode nyhetene om Jesus, Guds Sønn, begynner slik profeten Jesaja beskriver: Jeg vil sende en budbærer i forveien for Deg som skal forberede folk på at Du kommer.
Han skal være en stemme som roper ute i ødemarken: «Rydd vei for Herren! Han kommer! Gjør klar veien for Ham!»
4-5 Denne budbæreren var døperen Johannes. Han begynte sin tjeneste i ødemarken, der han forkynte at alle måtte ta et oppgjør med seg selv og slutte å leve et liv i synd. Og han døpte folk, etter at de hadde bedt Gud om tilgivelse for sine synder. Det førte til stor oppmerksomhet. Folk strømmet ut til Johannes, både fra Judealandet og fra Jerusalem. De erkjente sine synder og ble døpt av ham i Jordanelven.
6 Johannes var kledd i en kappe lagd av kamelhår. Han brukte et lærbelte rundt livet og spiste gresshopper og vill honning.
7-8 Han forkynte og sa: «Det kommer Én etter meg, som er mye større enn meg. Jeg er ikke engang verdig til å være Hans minste tjener. Jeg har døpt dere i vann, men Han skal døpe dere i Den Hellige Ånd.»
 
ÅNDSINSPIRERT LESNING
– Er det noe du kjenner «varme» over eller treffer deg i teksten, eller at Gud minner deg om noe annet?
 
KOMMENTAR
Markus begynner sitt evangelium med en introduksjon som setter tonen for fortellingen som kommer. Vi merker Markus´ entusiasme i ordene vi leser. Han har en viktig sannhet å bringe: Jesus Kristus er Messias og Guds Sønn! Men stor iver strekker han linjene tilbake til profeten Jesaja for å berette om Jesus Kristus. Han ønsket at alle skulle se at de gode nyhetene om Guds Sønn var planlagt av Gud i generasjoner. Hele Det gamle testamentet oser av frampek på at en dag skulle Guds egen Sønn stige ned til vår jord.
Døperen Johannes var den første profeten på over 400 år. Mange trodde Døperen Johannes selv var Messias. Han snakket som en profet, utfordret som en profet og var kledd som en profet. Ja, han minnet om selveste profeten Elia fra 2 Kongebok, men Døperen Johannes forkynte at snart kom Jesus Kristus som er Messias og Guds Sønn for å frelse alle som tror på Ham.
 
UTFORDRING
– Kjenner du iveren og gleden rundt Jesus Kristus som vår Frelser og Herre? 
– Trenger du å bli med å denne reisen i Markus´ evangelium for å fornye din oppmerksomhet på Guds Sønn?
– Kan du og jeg være en budbringer som Døperen Johannes og være en stemme som leder folk i bevegelse mot Jesus? 
 
BØNN
Herre, jeg ber om at Du skal gi meg større iver og glede rundt Deg og Ditt verk. La meg få lov til å bli bedre kjent med Deg og hva Du har gjort for meg.
 

 

Dag 2

Skrevet av Jarle Waldemar, hovedpastor Filadelfiakirken Drammen.
 
BØNN
Herre, åpne mine øyne så jeg kan se mer av deg og hva du har for meg. Lær meg å leve etter Din vilje og led meg dit Du vil med livet mitt. 
 
BIBELLESNING
Les Mark 1,9–11 (gjerne to ganger).
Fra Hverdagsbibelen (C) 2018, Bibelforlaget / Hermon Forlag (gjengitt med tillatelse):
9-11 Så en dag kom Jesus selv fra Nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordanelven.
Idet Jesus kom opp av vannet, åpnet Himmelen seg, og plutselig så de Ånden komme ned over Ham i form av en due. I samme øyeblikk hørte de en stemme fra Himmelen: «Du er Min Sønn, som Jeg elsker, Du er Min stolthet og glede.»
 
ÅNDSINSPIRERT LESNING
– Er det noe du kjenner «varme» over eller treffer deg i teksten, eller at Gud minner deg om noe annet?
 
KOMMENTAR
Markus fortsetter å berette om Jesu døp av Døperen Johannes. Stemmen og duen fra Himmelen bekrefter Jesu identitet som Guds Sønn. Her ser vi tydelig treenigheten i aksjon: Faderen som taler, Den Hellige Ånd som kommer i form av en due og Sønnen som døpes. Jesu dåp viser også at han identifiserer seg med oss syndfulle menn og kvinner – uten å dermed si at han er en synder. Jesus er uten synd (John 8,45; 2 Kor 5,21; Heb 4,15), men ville vise oss et eksempel å følge og ville vise sin lydighet ovenfor Gud. 
Trolig er ordene fra Himmelen «Du er Min Sønn, som Jeg elsker, Du er Min stolthet og glede» en allusjon – et hint fra flere bibelvers: Salme 2,7, 1 Mos 22,2 og Jesaja 42,1. Dette peker blant annet tilbake på at Jesus er av Davids ætt og oppfyller dermed flere av de gammeltestamentlige profetiene, Abraham som var villig til å ofte Isak (et frempek på Jesu død og oppstandelse) og Herrens tjener som Guds utvalgte. 
Andre referanser til treenigheten: Matt 28,19; Luk 1,35; John 15,26; 1 Kor 12,4–13; 2 Kor 13,14; Ef 2,18; 1 Tess 1,2–5 og 1 Pet 1,2.
 
UTFORDRING
– Hvilket forhold har du til treenigheten – hvem føler du deg mest knyttet til? Hvilke tanker slår deg når man bruker begrepet «Gud fader»? Noen bruker ordet «Gud Pappa» – hva tenker du om det? Hvordan forholder du deg til Den Hellige Ånd?
– I Jesu dåp viste Jesus sin lydighet ovenfor Gud. Hvordan viser du din ydmykhet, tjenersinn og tiltro til Gud? 
 
BØNN
Takk for alt Du har gjort for meg. Takk for at Du er den Du sier at Du er. Lær meg bedre å kjenne Deg og forstå hvordan du virker i dag.