Online

På Facebook og YouTube

Vi ser tilbake på en annerledes vår som vi vil huske resten av vårt liv. Selv om det har vært annerledes, har vi likevel fått gjort Jesus synlig gjennom våre digitale sendinger. Mange i og utenfor Filadelfiakirken har fått med seg forkynnelse, intervju, sang og reportasjer gjennom Online. Disse sendingene ligger fremdeles på nettet og du kan se dem når som helst.

Her er link til vår kanal på YouTube.

Her er link til vår facebookside