Gudstjeneste

hver søndag kl 12.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Filadelfiakirken i Drammen. Gudstjenesten er det største og beste vi gjør i kirken vår. Hver søndag kl 12.00 kommer vi sammen, store og små for å feire gudstjeneste. Ingrediensene er gudsnærvær, lovsang, forkynnelse og vennskap.

ELSKE GUD OG ELSKE MENNESKER
Vi er en åpen og inkluderende menighet for alle generasjoner. Vi elsker Guds nærvær og alle som vil skal få smake og kjenne at Gud er en god Gud. På våre gudstjenester kan du få forbønn og velsignelse. Vi ber for syke og vi ber om Guds velsignelse og fred for deg som ønsker dette.

Barna har Fila Kids på Elvescenen hver søndag.
Åpen kafé på Elvescenen etter gudstjenesten.

GRATIS PODCAST
Ønsker du å høre talene fra søndagene om igjen, eller har du gått glipp av en søndag?
Klikk her for gratis nedlasting av podcast.

Hjertelig velkommen!