ALLE SAMMEN GUDSTJENESTE

og dåp

Søndag 23. april skal vi ALLE SAMMEN GUDSTJENESTE i Filadelfiakirken. Det er mye spennende på programmet denne dage: dåp, medlemsopptakelse, våroffer, barn og ungdom deltar og preken av pastor Bernt A. Torgussen. Etter gudstjenesten er det kafé og "bli kjent samling".

Har du lyst til å døpe deg? Har du spørsmål om dåp? Ta kontakt med oss så vil vi gjerne samtale med deg om dette.

Ungdomspastor Maria Torgussen
maria@filadelfiadrammen.org