ONSDAG 1900 - when we do the stuff

oppstart 4. september

Vi starter opp igjen onsdag 4. september kl 19.00 med bønn, lovsang og kveldsmat!

HVA ER ONSDAG 1900
 "When we do the stuff":  det er for alle som ønsker å være etterfølgere av Jesus!
En kveld som gjør deg i stand til å omsette det du lærer, i praktisk handling - enklere og raskere enn du trodde var mulig.

Hver onsdag kl 19.00 møtes vi i storsalen i Tomtegata 2, Filadelfiakirken Drammen. Enkel servering av kaffe/te og noen ganger har vi kveldsmat, se program. Noen onsdager vil det være undervisning og praktisering ledet av pastor Bernt A. Torgussen eller andre gode undervisere. Høsten 2019 får vi blant annet besøk av Anette Stokke og ekteparet Anne Gro og Sveinung Røyland. De andre onsdagene vil det være bønn, lovsang og kveldsmat, viktige kvelder for å leve i det vi lærer, vokse i livet med Gud og for å bygge relasjoner.


TEMA FOR ONSDAG 1900 høsten 2019

"Livslang etterfølgelse" Jesus sier "lær dem å holde at jeg har befalt dere". Hva er det han lærer disiplene og hva er det vi i dag skal holde fast ved? Vi ønsker å være en lærende kirke - og stadig få dypere røtter i Guds Ord, liv og lære. Vi ønsker å ha en tro som varer livet ut og ikke er basert på følelser som kan forsvinne like raskt som de dukker opp. 

"Stødig Ånd" - dette er vår bønn, å ha en stødig ånd som har dype røtter og tåler livets opp og nedturer. Gjestetalerne kommer blant annet til å ta opp tema om Gud i hverdagen, Gudstro i familielivet, hva vil det si å gjøre Jesu gjerninger i dag.