ONSDAG 1900

"When we do the stuff"

ONSDAG 1900 - "When we do the stuff" er for alle som ønsker å være etterfølgere av Jesus!
En kveld som gjør deg i stand til å omsette det du lærer, i praktisk handling - enklere og raskere enn du trodde var mulig.

Hver onsdag kl 19.00 møtes vi i storsalen i Tomtegata 2, Filadelfiakirken Drammen. Enkel servering av kaffe/te og noen ganger har vi kveldsmat, se program. Tre onsdager vil det være undervisning og praktisering ledet av pastor Bernt A. Torgussen. Deretter er det to onsdager med bønn, lovsang og kveldsmat, en viktig kveld for å leve i det vi lærer og for å bygge relasjoner.

Se video med pastor Bernt Torgussen hvor han forteller om ONSDAG 1900 her.


TEMA FOR ONSDAG 1900 ER:


SAMTALEN MED GUD

"Mine sauer hører min stemme.." Joh. 10;27
- Hvordan vet jeg at det er Guds som taler?
- Ledet av Gud i hverdagen
- Hvordan forstå salvelsen?
- Å tjene Gud med hvilepuls

FORMIDLE FRA GUD
"For dere kan alle tale profetisk.." 1. kor 14;31
- Slik blir jeg trygg i tjenesten
- Hvordan virker den profetiske gaven
- Profetisk forbønn

HELBRED SYKE
"Helbred de syke der, og si til dem: Gud Rike er kommet nær dere." Luk 10;9
- Hvordan be for syke i Den Hellige Ånds utrustning og kraft?
- Utrustning med åndens gaver

BØNN, LOVSANG OG KVELDSMAT
En time bønn og lovsang før vi spiser kveldsmat sammen og bygger vennskap. 
Dato for kveldsmat er 6. mars, 3. april, 10. april, 22. mai, 5. juni, 12. juni. 

Det er ikke ONSDAG 1900 17. april og 1. mai. 


Programmet for Onsdag 1900