MENS VI VENTER

Julaftengudstjeneste i Filadelfiakirken kl. 15.00!

Tradisjon tro med Filadelfia Hornorkester, Jarle Waldemar holder talen og vår barnepastor leser juleevangeliet.

Alle hjertelig velkommen til Filadelfiakirken mens vi venter på den store kvelden!