BØNNEUKE

Uke 2

Velkommen til bønneuke i Filadelfiakirken!

7-9. januar 2020
Dagtid kl. 11.00-13.00 åpen kirke
Kveld kl. 18.30-20.30 bønn og lovsang

Tema: Den Hellige Ånd, vår beste medarbeider