Formiddagstreff

Hyggelig fellesskap med god mat

En tirsdag i måneden samles vi til formiddagstreff her i Filadelfia. Her er det sosialt og hyggelig, alltid god musikk og en oppbyggende tale. Deilig lunch med dessert er også en selvskreven post på programmet!

Tider for formiddagstreff denne våren er:
11. februar kl 11.00; gjester er Berit og Øistein Rambekk
11. mars kl 11.00; gjester er pastor Bernt Torgussen holder andakt og Anne S. Kornmo synger sammen med oss.
08. april kl 11.00; gjest er Gordon Tobiassen
13. mai kl 11.00; besøk av Guts v/ Kjell Even Våraker, Johnny Årnes og Kjersti Wessel.
03. juni kl 11.00, gjest er Oddvar Johansen