Fila Kids

i 2015

SPRELL LEVENDE heter opplegget og er for alle barn mellom 3 og 10 år. Det er supermorsomt, klokt og spennende. Er du foreldre- bli med som søndagsskolelærer du også. Sprell levende er lagt opp på en god måte så det er lett for alle voksne å undervise på søndagsskolen. Vil du bli med på laget send mail til barnepastor Katrine.

Søndagsskolen begynner 11. januar

HVA SKJER FOR BARNA I LØPET AV EN UKE?

Noahs Ark, kor for 4-9 år
Groovy, kor 9-13 år
Juniorn for 4.-7. klasse

Barnepastor er Katrine Bergum og har mailadresse katrine@filadelfiadrammen.no