Barn

I Filadelfiakirken har vi et spennende og innholdsrikt tilbud for barna. Vi er opptatt av at aktivitetene skal være positive og gi mye glede. Det viktigste er å gi dem evige verdier. Barna skal tas på alvor og ha en sentral plass i fellesskapet.