Misjon 

Vi vil gjøre Jesus kjent i verden!

 

Filadelfiakirken i Drammen har et kalt til å gjøre Jesus kjent, og vi har et stort engasjement i både Drammen og utover hele verden. 

Vi forkynner at Guds rike har kommet nær. Det gjør vi gjennom å bygge kirker, evangelisering og humanitær bistand. 

Vår humanitære bistand består av å bygge skoler, støtte til lokale sykehus, mat utdelinger, bistand til barnehjem og rehabilitering av rusavhengige. 

Vi jobber igjennom stiftelser og enkeltpersoner. Vi ønsker å bringe håp i en verden som lider. 

Hjelp oss, å hjelpe!

 

«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!»  Markus 16:15

 

Filadelfiakirken ønsker å følger opp den befaling Jesus ga sine etterfølgere om å gå ut i hele verden og gjøre alle folk til hans disipler (Matt 28-18-20). Helt fra kirkens start i 1921 har det vært naturlig for kirken å drive misjonsarbeid. Kirkens første forstandere, Arthur Cornelius og Willy Rudolph reiste ut som misjonærer til henholdvis India og Kina.


Filadelfiakirken Drammens misjonsarbeid består av humanitære hjelpesatsninger så vel som menighetsbyggende evangeliseringsarbeid. Kirkens medlemmer foretar nå å da reiser til menighetens misjonsfelt, som er med og fokuserer positivt på arbeidet som drives.

 

Kontaktperson

Menighetskontoret
E-post: misjon@filadelfiadrammen.no

Tlf: 32 21 90 20

 

Ønsker du å gi en gave?

Vipps: 10300 (merk misjon)