ONLINE

Hver søndag kl. 10:30

Få med deg ukens tale av Jarle Waldemar mfl. søndager kl. 10:30 på YouTube eller Facebook!

I mars 2020 ble vi nødt til å tenke nye løsninger for å holde gudstjenester og være tilstede for forsamlingen vår. Vi startet derfor å sende en kort tale hver søndag som vi har kalt Online. Bak denne sendingen ligger det mye arbeid og vi er takknemlige for alle som bidrar!

Vi ønsker å være tilstede for deg selv om vi ikke kan ha arrangementer i kirken vår denne tiden. Dette er et arbeid vi ønsker å fortsette med etter koronaen for å spre budskapet om Jesus, og for mennesker som ikke kommer seg til kirken av ulike årsaker.

Har du en interesse for media og ønsker å bidra med noe? Kontakt vår medieansvarlig, Frida Våraker, på mail: frida@filadelfiadrammen.no