Visjon

Vi som kirke ønsker å være en utstrakt hånd, tilby et fellesskap og lede mennesker til tro på og etterfølgelse av Jesus.

Filadelfiakirken er til for å hjelpe mennesker å tro på Jesus, tilhøre en familie, bli en Jesu disippel og bygge Hans rike.

Vår hensikt og oppdrag

Disse fire bibelversene er premissgivende for vår hensikt og oppdrag:

  • Elske Gud og elske mennesker (Matt 22,36–40)
  • Være Jesu etterfølger (Mark 16,15–20)
  • Være Jesu vitner (Apg 1,8)
  • Dele vår tro med verden og gjøre dem til Jesu etterfølgere(Matt 28,18–20)

Våre fire grunnverdier

Ærlighet, helhjertet, kjærlighet og lojalitet.

 

Her er fire fokusområder som sier mye om hva som er viktig for oss og som vil skape Filadelfiakirkens fremtid. Har du lyst er du velkommen til å være med på reisen!

 

Vinne mennesker

Sentralt i vårt kall er å nå ut til byens befolkning, til alle de dyrebare menneskene som betyr så uendelig mye for Gud. Uten å vinne nye mennesker dør vi på sikt. Vi ønsker å være en åpen og raus menighet der folk kan senke skuldrene og være seg selv. I Filadelfiakirken skal det være mulig å starte med blanke ark, oppleve tilgivelse og gjenopprettelse. Vi vil møte mennesker slik Jesus gjorde og fortsatt gjør. Vi er stolte over å være en del av noe som er større enn oss selv - Guds rike, og er derfor engasjert i misjonsarbeid flere steder i verden.

Alle generasjoner

I Filadelfiakirken skal det være plass til mennesker i alle livssituasjoner. Vi ønsker å behandle hverandre slik at alle generasjoner kan trives. ”Dagens generasjon” består av minst fire generasjoner; barn, unge, voksne og eldre. Vi vil være en kirke der alle vokser, føler seg verdsatt og er til velsignelse. I Guds familie kan alle forvente å møte ubetinget kjærlighet, en inkluderende atmosfære der vi vil hverandre vel. At hver generasjon verdsetter og investerer i generasjonen som kommer etter dem er en nøkkel til vekst. Det er grunnen til at barn og unge for alltid vil være høyt prioritert i Filadelfiakirken. Det er her morgendagens ledere finnes. Vi heier på dem!

Guds nærvær

Bibelens budskap, slik det ble forkynt og demonstrert av Jesus, bringer liv, legedom og gjenopprettelse til mennesker. Jesus kom ikke bare med ord, men med kraft som ga hjelp og skapte nytt håp i folks liv. Gud er en kjærlig Far som lengter etter samfunn med sine barn. De fleste av oss er trøtte av ord som har liten relevans til vårt daglige liv. Vi trenger noe med substans, noe nytt og friskt som kan skape en forandring i vår hverdag. Vår lengsel er å erfare mer av den kraft og det rike livet med Gud som Bibelen beskriver. Det er grunn til å ha forventning når Bibelen sier at ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid”.

Hele mennesket

Det er mange grunner til at folk kommer til en kirke, men det er en grunn til at de blir der – at de får venner der! Som Jesus lærte oss trenger vi å møte mennesker der de er i livet, ikke der de ”burde ha vært”. En kirke med fremtid hjelper folk i hverdagen, i mellommenneskelige relasjoner, familieliv og arbeidsliv. En levende kirke har en naturlig kontakt med folket, er en velsignelse for byen, næringslivet og samfunnet forøvrig.

Gud har gitt hver og en et stort potensiale. Det er Hans gave til oss.
Hvordan vi velger å ta det i bruk er vår gave til Ham.
Vi håper å se deg snart!