Fengselsteamet

– Med trivsel og godhet i fengslene

To hender som håndhilser.

Fengselsteamet besøker regelmessig Drammen og Ringerike kretsfengsel. Her skaper teamet trivelige møteplasser med sang og musikk, andakt, bønn og sosialt fellesskap. Arbeidet drives av Filadelfiakirken i samarbeid med Stiftelsen Guts, og ledes av Kjell-Even Våraker.