Gi en gave

Kirkens arbeid er i stor grad basert på frivillige gaver. Det er flere muligheter når det gjelder å gi gaver.

To glade damer utenfor Filadelfiakirken.

Engangsbeløp

Vippsnr. 10300

Gavekonto

Kontonr. 3000. 63. 33520

Kortbetaling

Kollekt

Du kan gi gaver på møtene via vipps eller kontanter i postkasse bakerst i lokalet.

Fast givertjeneste

Fast trekk

Ved å inngå en fast avtale, trekkes et fast beløp hver måned, så slipper du å huske på det selv. Du kan både gi fast med avtalegiro eller via Vipps.

Ønsker du å laste ned signeringsskjemaet, skrive ut og fylle det ut hjemme og så sende det inn pr. post til oss, er du også velkommen til å gjøre det. Klikk da på «Last ned avtalegiro»

Din konto blir belastet for et fast beløp ved forfall. Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – du får god oversikt, og ikke minst: Du er med på å sikre menigheten en stabil og forutsigbar økonomi.

Skattefradrag

Menigheten er godkjent for å motta gaver til arbeidet hvor du som giver kan få skattefradrag. Du får fradrag for inntil kr 25.000,- pr.år. Beløpet blir sendt inn til skatteetaten som tar med ditt beløp ved utfylling av selvangivelsen.

Trykk her for å laste ned skattefradragsattest som pdf.

For nærmere informasjon kontakt Torill Knudsen Lie på e-post: torill@filadelfiadrammen.org

Testamentariske gaver

Vedrørende spørsmål angående testamentariske gaver, kontakt vår økonomiansvarlig: torill@filadelfiadrammen.org