Smågrupper

Bli med i et mindre fellesskap!

Vi er mange som kommer sammen til gudstjeneste på søndager, og opplever det som en fest å være så mange sammen! Samtidig tror vi at det er viktig og møtes i mindre fellesskap, og oppmuntrer derfor til å bli med i en smågruppe.

Åpen gruppe for både menn og kvinner. Møtes hver 3. uke, torsdag 19:30-21:30 i Lillesalen i Tomtegata 2.
Kontakt: leder Gunn Hoholm (483 48 348/ gunn.hoholm@gmail.com)

Smågrupper for unge voksne og/eller studenter.
Kontakt: leder Simen Ekholt (981 14 959 / s.ekholt94@gmail.com)

FilaUng - Live+
Kontakt: ungdomsleder Simon Vehusheia Waldemar (472 98 648 / simon@filadelfiadrammen.org)