Ungdom

Vi er et stort ungdomsarbeid med Jesus, vennskap og livet i sentrum.
Følg oss på Instagram for å se hva som skjer! @filaungdrammen

LIVE

Hver fredag på Elvescenen kl. 20.00 er det LIVE for deg som er ungdom. LIVE er en festkveld med musikk, inspirerende taler og filmer.

Etter møtet er det kafé og Backstage. Der spiller vi bordtennis, billjard, PS4, airhockey og mye mer. Det er det perfekte stedet for deg som ønsker å bli kjent med nye venner!

Kontaktpersoner:

Nils Wämmerfors, tlf. 940 57 095.
Simon Vehusheia, tlf. 472 98 648.

Tentro

Vi har et stort konfirmasjonsarbeid som heter Tentro. Her har vi undervisning, konkurranser og en årlig tur til London.

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning. Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et et annerledes opplegg enn i den norske kirke når det gjelder former og læringsmetoder.

Oppstart for Tentro 2022/23 er 2. september kl. 18:00 på Elvescenen.

Hva skjer i løpet av året?

  • Undervisning annenhver fredag
  • Elevene deltar på fire obligatoriske LIVE møter (fredager)
  • I løpet av kursåret blir det også lagt opp til to turer; én til Gausdal og én til London.
  • Vi avslutter med høytidsmøtet. Her vil elevene få være med på å prege – både med sine innspill og bidrag.

Praktisk info

  • Alle samlingene er obligatoriske.
  • Kurset koster kr. 2 200,- og går med til å dekke kursmateriale, lisens og medlemskontigent, og delvis turene.
  • Det legges opp til at det blir dugnadsarbeid for å dekke inn resten av turene. Gruppen blir meldt inn som en lokal Tentro-gruppe, som gjør at vi får statsstøtte for hver elev. Ved påmelding samtykker dere til dette.

Påmelding skjer til Nils Wämmerfors.

Mail: nils@filadelfiadrammen.org

Jesus hele livet

«Jesus hele livet» er en trosopplæringsplan som vi bruker i Filadelfia Drammen. Planen er for barn og unge fra 0–19 år og er delt inn i mer spesifikke aldersgrupper. Målet er: Jesus hele livet.

Hør hva hvordan vi bruker trosopplæringsplanen i vårt ungdomsarbeid i videoene under.

Hva er trosopplæring?

8.–10. trinn

16–19 år