Historien vår

Filadelfiakirken Drammen er en kirke som har betydd mye for mange gjennom generasjoner. Menigheten er byens største frimenighet, og er den 6. største pinsemenigheten i landet.
I 2022 hadde kirken 1099 medlemmer og tilhørige.

2021 - Filadelfiakirken 100 år !

21. mars 1921 ble denne kirken etablert. Nå står vi her, 100 år etterpå, og dette har vært en viktig kirke for Drammen og for mange mennesker. Gjennom året 2021 har vi delt historier og bilder som viser glimt av det som har skjedd. Gå inn på vår YouTube-kanal eller Facebook-side for film og bilder. Kanskje ser du noen kjente ansikter? 

Pinsebevegelsen

Filadelfiakirken Drammen er en del av Pinsebevegelsen i Norge. Pinsebevegelsen i Norge består av 336 lokale kirker, og mer enn 40 000 mennesker i alle aldersgrupper, livssituasjoner og med ulik etnisk bakgrunn.

Pinsebevegelsen kom til Norge i 1907, da metodistpresten Thomas Ball Barratt tok med seg «pinseilden» til Norge som startet i Azusa Street i USA. Det som begynte med noen få inspirerte mennesker, har fått vidtrekkende konsekvenser for tusenvis av mennesker de siste 100 årene. På verdensbasis regnes det omlag 600 millioner pinsekarismatiske kristne.

Slik startet det hele

Oppstarten av Filadelfiakirken Drammen for 100 år siden var ganske dramatisk. En eksplosjon på Bragernes Torg august 1920 førte til torgmøter som senere skulle bli til en liten forsamling.

Tidlig på 1920-tallet var det vekkelsestider i Norge. Skreddermester Thorvald Helgerud hadde en tid gått på møter hos Thomas Ball Barratt i Oslo, og kjente et ønske om å starte en frimenighet på Bragernes. En dag kom Arthur Cornelius og pastor Nilssen Severous til Drammen og tok inn på hotellet Grand på Bragernes torg. De ringte deretter til Thorvald Helgerud, som inviterte dem hjem til seg på Tangen. Mens de var hos Helgerud skjedde det en eksplosjon på hotellet deres. Eksplosjonen var en tragedie for byen med flere døde, og mange følge behov for å samles. Thorvald Helgerud og Arthur Cornelius dro da til Bragernes torg og holdt møter. Dette ble starten på en sterk vekkelse i Drammen, og det fortelles at de leide Drammen Teater og holdt møter der. Etter en tid ble det så mye arbeid for dem at de måtte ha hjelp. Pinseevangelisten Willy Rudolph ankom deretter Drammen.

Den 21. mars 1921 ble menigheten i Drammen etablert, med navnet Filadelfia. De to unge evangelistene Willy Rudolph og Arthur Cornelius ble i 1921 valgt som menighetens første forstandere (pastorer), og Thorvald Helgerud ble valgt som menighetens første eldste.

F.v. Willy Rudolph og Arthur Corneliussen ved siden av vår tidligere kirkesal (1961).

Forstandere gjennom tidene (kronologisk):

Arthur Cornelius (1921–1922), Willy Rudolph (1921–1924), Jens Gustavsen (1926–1928), Fredolf Johnsen (1928–1930), Sverre Gustavsen (1931–1934), Ingolf Kolshus (1934–1941), Arne Dahl (1941–1942), Sverre Kornmo (1942–1950), Sverre Gustavsen (1950–1953), Roald Andersen (1953–1957), Hans Svartdahl (1957–1964), Sverre Kornmo (1956–1966), Bjarne Nysæter (1966–1973), Leif Jacobsen (1973–1974), Osvald Instebø (1975–1978), Odd Ravndal (1979–1984), Gunnar Østrem (1985–1987), Per Morten Nilsen (1987–1989), Oddvar Johansen (1988–1994), Tom Fahmi (1992–1993), Tom Erlandsen (1994–1995), Odd Ravndal (1995–2000), Jan Egil Hovland (2000–2009), Bernt André Torgussen (2009–2019), Jarle Waldemar (2019–d.d.).