Om oss

På denne nettsiden finner du nyttig informasjon om Filadelfiakirken, vårt arbeid og forskjellige tilbud som er tilgjengelige for deg.

Pastor Jarle Waldemar i samtale med en mann og en dame i foajeen.

Velkommen til Filadelfiakirken!

Filadelfiakirken Drammen er en flergenerasjonskirke midt i Drammen sentrum som har tilbud til alle. Hver uke samles hundrevis av mennesker til ulike samlinger og gudstjenester. Filadelfiakirken Drammen ønsker å være en utstrakt hånd, tilby et fellesskap og lede mennesker til tro på og etterfølgelse av Jesus.

Filadelfiakirken er byens største frimenighet, og er den 6. største pinsemenigheten i landet. I 2022 hadde kirken 1099 medlemmer og tilhørige.

Gudstjenester

Hver søndag kl. 11:00, samles vi til gudstjeneste med forkynnelse og tilbedelse. Onsdag1900 er vårt lovsangs- og bønnemøte midt i uken.

Barn og unge

FilaKids er vårt arbeid blant barn. Ukentlig samles barn til søndagsskole, barnekor, junior, ledertrening og mye mer. FilaUng er ungdomsarbeidet vårt. Hver fredag samles mellom 50–100 ungdommer til samling og sosialt samvær.

Misjon og diakoni

Filadelfiakirken Drammen er en misjonsmenighet. Vi støtter misjonærer som driver arbeid i blant annet Kongo, Ukraina, Romania, Filippinene, Midt-Østen. Vårt diakonale arbeid består av både bruktbutikk, Evas matkasse, fengselsarbeid, samarbeid med Guts og besøkstjeneste. Her gjøres et viktig arbeid for å være til hjelp for mennesker som trenger en utstrakt hånd.

Andre samlinger og grupper Fila+ er navnet på vårt seniorarbeid. Ukentlig arrangeres det ulike samlinger som Fila+-treff, søstermisjon og Walk. Vi er stolte av det rike sang og musikklivet i kirken. Vi kan nevne FilaLovsang, Filadelfia hornorkester og Filadelfiakoret.

Bli enda bedre kjent med oss på sosiale medier: Facebook og Instagram.

Velkommen til vår kirke!

Visjon

Vår visjon

Vi som kirke ønsker å være en utstrakt hånd, tilby et fellesskap og lede mennesker til tro på og etterfølgelse av Jesus.

Vårt oppdrag

Disse fire bibelversene er premissgivende for vår hensikt og oppdrag:

  • Elske Gud og elske mennesker (Matt 22,36–40)
  • Være Jesu etterfølger (Mark 16,15–20)
  • Være Jesu vitner (Apg 1,8)
  • Dele vår tro med verden og gjøre dem til Jesu etterfølgere (Matt 28,18–20)

I 100 år har kirken vår vært som et fyrlys i Drammen by. Gjennom små og store hendelser og øyeblikk, har den gitt små og store lysglimt av Jesus. Gjennom gudstjenester, samlinger og andre arrangementer har vi løftet fram navnet Jesus Kristus. Filadelfiakirken har også vært et hjem for en stor skare av menn og kvinner, gutter og jenter. Det har vært et sted å komme hjem til, et sted for å tjene og et sted for å bli betjent.

Hva tror vi på?

Filadelfiakirken Drammen støtter seg til trosgrunnlaget for Pinsebevegelsen i Norge.
– Bibelen som Guds levende ord til oss mennesker.
– Vi tror på den treenige Gud: Fader, Sønn og Den Hellige Ånd.
– Jesus døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.
– Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste.
– Vi praktiserer troenes dåp som en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus.
– Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.
– Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv.
– Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelsen.

Pastorer og eldste

Filadelfiakirken Drammen ledes av hovedpastor, Jarle Waldemar, og et eldsteråd. Menigheten er organisert med et styre og en administrativ leder, Gunhilde Brun-Pedersen. I tillegg har vi ungdomspastor.

Nils Wämmerfors

Ungdomspastor

nils@filadelfiadrammen.org
94057095

Ida Danielsen

Barne- og familiepastor

ida@filadelfiadrammen.org
94106418

Filadelfiakirkens eldsteråd

(Andreas Fevang var ikke til stede)