Barne­aktiviteter

«FilaKids» er navnet på vårt arbeid for barn.

Gøy for barna! 

I Filadelfiakirken har vi et spennende og innholdsrikt tilbud for barna. Vi er opptatt av at barna skal tas på alvor og ha en sentral plass i fellesskapet, gjennom aktiviteter som gir glede, opplæring i tro og vennskap med andre barn. Hovedaktivitetene for barna skjer på søndager og tirsdager, fredager har vi mammakafé og gjennom året er det tilbud om barnevelsignelse når et nytt barn har kommet til familien.

Barnekirken

Søndag kl. 11:00 er det gudstjeneste i Filadelfiakirken. Da har vi også barnekirke for barna! Først er vi alle sammen med på gudstjenesten sammen med resten av familien, før barna går over til sine grupper på Elvescenen (nabobygget). Der har vi andakt, bønn og forskjellige aktiviteter.
Barnekirken er delt inn i fire grupper: 

0–2 år: 

Baby-lounge holder til i Lillesalen i Filadelfiakirken, rett ved inngangen til hovedsalen, her er det lydoverføring av gudstjenesten som de voksne kan høre på, og leker og matter til barna er klart til bruk.

3–5 år: 

Holder til i lekerommet i andre etasje på Elvescenen.

1.–4. trinn: 

Hobbyrommet i 2. etg. på Elvescenen.

5.–8. trinn: 

Holder til i andre etasje på Elvescenen.

Tirsdager samles barna til forskjellige aktiviteter. Her får barna ha det gøy sammen, møte nye venner og lære om Jesus. Aktivitetene varier mellom partalls- og oddetallsuker.

Barnekoret SHOUT!

Partallsuker kl. 17:30

SHOUT! er for barn fra 4 år og til 7. klasse. Koret øver i hovedsalen i Filadelfiakirken fra kl. 17:30 til 18:30, og de større barna i 4.–7. klasse fortsetter til kl. 19:30.
Facebook gruppe: FilaKids Shout!
Kontaktperson: Ida Danielsen: 94106418.

Junior'n

Oddetallsuker kl. 17:30

Junior'n er for 4.–7. trinn. Gruppa møtes til forskjellige aktiviteter ute og inne som for eksempel bowling, baking, aking og rebusløp.
Kontaktperson: Miriam Våraker Høstmælingen: 915 94 084.
Facebook gruppe: FilaKids Junior'n

Minior'n

Oddetallsuker kl. 17:30

Minior'n er for 1.–3. klasse. Morsomme aktiviteter for barn med fokus på vennskap, tro og friluftsliv. Oppmøte storsalen i Filadelfiakirken.
Kontaktperson: Ida Danielsen: 94106418.
Facebook gruppe: FilaKids Minior'n

Barnevelsignelse

Hjem og kirke hører sammen, og vi tror det er verdifullt å inkludere barna i kirken og fellesskapet allerede fra de er små. Vi tror at Guds rike tilhører barna, og vi ønsker at barna skal få vokse opp i en tro på og i et vennskap med Jesus. Barnevelsignelsen uttrykker dette ønske, hvor vi ber for og velsigner barna.

Dere er invitert til å feire nytt liv sammen med menighetsfamilien med en barnevelsignelse. Dette skjer som en del av gudstjenesten, hvor foreldre og barn, med eventuelle søsken, kommer frem og blir bedt for av menigheten. Sammen ønsker vi å ta ansvar for å være et trygt miljø hvor troen kan vokse i takt med barnet. Ta kontakt med Ida Danielsen for mer informasjon: ida@filadelfiadrammen.org eller 94 10 64 18.

Jesus hele livet

«Jesus hele livet» er en trosopplæringsplan som vi bruker i Filadelfia Drammen. Planen er for barn og unge fra 0–19 år og er delt inn i mer spesifikke aldersgrupper. Målet er: Jesus hele livet.

Hør hva hvordan vi bruker trosopplæringsplanen i vårt barnearbeid i videoene under.

Hva er trosopplæring?

0–2 år

3–5 år

1.–4. trinn

5.–7. trinn

8.–10. trinn

16–19 år