Fila+

Møter, aktiviteter og felleskap for deg over 60.

Fila+

Fila+ er vårt arbeid for deg over 60 år. Vi har Formiddagstreff, Søstermisjon, Gutta på tur og Lunsj-tur. Se kalender for høsten 2023 lenger nede på denne siden.

Formiddagstreff

Andre tirsdag i måneden kl. 11:00

Vi samles andre tirsdag i måneden på Elvescenen klokken 11:00. Vi synger sammen, blir bedre kjent med inviterte gjester og får høre en kort tale. Det serveres deilig lunsj. Alle er velkommen!

Gutta på tur

Varierende datoer

En gruppe med ca. 20 godt voksne mannfolk som samles til en gåtur i Guds frie natur etter en oppsatt plan. Vi samles rundt bålet, spiser sammen og deler tanker om tro og liv. Alle mannfolk er velkommen.

Søstermisjon

Varierende datoer

Vi er en gruppe damer som har misjonen i vårt hjerte. Vi har nær kontakt med kirkens misjonærer. På samlingene er det åpent for vitnesbyrd og sang. Vi deler siste nytt fra misjonen og samler inn penger som vi gir der det er ekstra behov. Vi har spesielt fokus på barnas situasjon på de ulike misjonsfeltene.

Fila+tirsdag

Tirsdager kl. 11:00

Vi inviterer til gåtur og byvandringer i nærmiljøet. Vi vil også tilrettelegge for en samtalegruppe på Elvescenen for de som ikke ønsker eller kan gå tur. Vi inviterer en lunsjgjest en gang i måneden.

Plan for høst 2023

AUGUST

Onsdag 16. kl. 19       Medarbeiderfest –Invitasjon og påmelding kommer senere.

Onsdag 23. kl. 19       «Verdidebatt»

Tirsdag 29. kl. 11       «Gutta på tur» til SoriaMoria og Holmenkollen m/ektefeller

Tirsdag 29. kl. 11       Gåtur fra Bragernes Torg. Ta med niste, vi spiser ute.

 

SEPTEMBER

Tirsdag 12.  kl. 11      Formiddagstreff. Besøk fra barne- og familieteamet i kirken

Mandag 18.  kl. 11      Søstermisjonen

Torsdag 21. kl. 11      «Gutta på tur» -Hellefossen  - Kverke Hengsle. Oppmøte kommer senere.


Tirsdager kl.11      Gåtur fra Bragernes Torg 5., 19 og26. Ta med niste, vi spiser ute.  Følg med på facebookside.

 

OKTOBER

Tirsdag 10.  kl. 11      Formiddagstreff. Besøk av Monica og Ole Petter Holt. Honningbilen.

Torsdag 12. kl. 18      «Gutta på tur» - Båltur

Mandag 16.  kl. 11      Søstermisjonen

Tirsdager kl. 11     Gåturfra Bragernes Torg 3., 17., 24. og 31. Ta med niste den 3., vi spiser ute. 17.,24. og 31: Lunsj på Elvescenen kl 12.15.

Følg med på facebookside.

 

NOVEMBER

Tirsdag 14.  kl. 11      Formiddagstreff. Gjest er Tore Bergum.

Torsdag 16  kl. 18      «Gutta på tur» - Bowling i Austadgata 21

Mandag 20.  kl. 11      Søstermisjonen

 

Tirsdager kl. 11      7.,21. og 28.: Gåtur fra Bragernes Torg. Lunsj på Elvescenen kl 12.15.

Følg med viafacebookside

 

DESEMBER

Tirsdag 5.    kl.11       Gåtur fra Bragernes Torg. Lunsj på Elvescenen kl 12.15.

Følg med viafacebookside

Mandag 11.  kl. 11      Søstermisjon

Tirsdag 12.  kl.  11     Formiddagstreff – «Historien om FannyCrosby» v/Heidi A. og Kay Wäcker

 

Hver uke:

Søndager     kl. 11      Gudstjeneste

Onsdager     kl. 19      Onsdag 1900 med bønn og lovsang

Kontaktpersoner

Fila +

Bent Knudsen mob: 908 05 011

Anne Aasgård mob: 997 56 996

Inger Johansen mob: 996 48 919

Gutta på tur

Tormod Hagen mob: 476 48 493

Formiddagstreff

Berit Johansen Grelland mob: 908 20 845

Søstermisjon

Toril Johnson mob: 992 56 263

Facebook-gruppe for Fila+