Fila+

Møter, aktiviteter og felleskap for deg over 50.

Fila+tirsdag

Tirsdager kl 11:00

Vi inviterer til gåtur og byvandringer i nærmiljøet. Vi vil også tilrettelegge for en samtalegruppe på Elvescenen for de som ikke ønsker eller kan gå tur. Vi inviterer en lunsjgjest en gang i måneden. Det serveres deilig lunsj på Elvescenen klokken 12:15. Vi spiser inne fra oktober til påske. Etter påske tar vi med niste på tur. Alle er velkommen!

Formiddagstreff

Andre tirsdag i måneden kl. 11:00

Vi samles andre tirsdag i måneden på Elvescenen klokken 11:00. Vi synger sammen, blir bedre kjent med inviterte gjester og får høre en kort tale.Det serveres deilig lunsj. Alle er velkommen!

Gutta på tur

Varierende datoer

En gruppe med ca. 20 godt voksne mannfolk som samles til en gåtur i Guds frie natur etter en oppsatt plan. Vi samles rundt bålet, spiser sammen og deler tanker om tro og liv. Alle mannfolk er velkommen.

Søstermisjon

Varierende datoer

Vi er en gruppe damer som har misjonen i vårt hjerte. Vi har nær kontakt med kirkens misjonærer. På samlingene er det åpent for vitnesbyrd og sang. Vi deler siste nytt fra misjonen og samler inn penger som vi gir der det er ekstra behov. Vi har spesielt fokus på barnas situasjon på de ulike misjonsfeltene.

Kontaktpersoner

Fila +

Anne Aasgård mob: 997 56 996

Inger Johansen mob: 996 48 919

Gutta på tur

Tormod Hagen mob: 476 48 493

Formiddagstreff

Berit Johansen Grelland mob: 908 20 845

Søstermisjon

Toril Johnson mob: 992 56 263

Facebook-gruppe for Fila+