Fila+

Møter, aktiviteter og felleskap for deg over 60.

Fila+

Fila+ er vårt arbeid for deg over 60 år. Vi har Formiddagstreff, Søstermisjon, Gutta på tur og Lunsj-tur. Se kalender for våren 2024 lenger nede på denne siden.

Formiddagstreff

Andre tirsdag i måneden kl. 11:00

Vi samles andre tirsdag i måneden på Elvescenen klokken 11:00. Vi synger sammen, blir bedre kjent med inviterte gjester og får høre en kort tale. Det serveres deilig lunsj. Alle er velkommen!

Gutta på tur

Varierende datoer

En gruppe med ca. 20 godt voksne mannfolk som samles til en gåtur i Guds frie natur etter en oppsatt plan. Vi samles rundt bålet, spiser sammen og deler tanker om tro og liv. Alle mannfolk er velkommen.

Søstermisjon

Varierende datoer

Vi er en gruppe damer som har misjonen i vårt hjerte. Vi har nær kontakt med kirkens misjonærer. På samlingene er det åpent for vitnesbyrd og sang. Vi deler siste nytt fra misjonen og samler inn penger som vi gir der det er ekstra behov. Vi har spesielt fokus på barnas situasjon på de ulike misjonsfeltene.

Fila+tirsdag

Tirsdager kl. 11:00

Vi inviterer til gåtur og byvandringer i nærmiljøet. Vi vil også tilrettelegge for en samtalegruppe på Elvescenen for de som ikke ønsker eller kan gå tur. Vi inviterer en lunsjgjest en gang i måneden.

Plan for våren 2024

JANUAR

Tirsdag 9. – Formiddagstreff

Mandag 15. – Søstermisjon

Onsdag 17. kl. 20 - Medarbeidersamling

FEBRUAR

Tirsdag 13. – Formiddagstreff

Torsdag 15. - Gutta på tur kl. 18:00.

Mandag 19. – Søstermisjon

MARS

Tirsdag 12. – Formiddagstreff

Mandag 18. – Søstermisjon

Torsdag 21. - Gutta på tur kl. 17:00.

APRIL

Tirsdag 9.  – Formiddagstreff

Mandag 15. – Søstermisjon

Torsdag 18. - Gutta på tur kl. 18:00

MAI

Tirsdag 14. – Formiddagstreff

Tirsdag 21. – Søstermisjon

Onsdag 23. - Gutta på tur kl. kommer.

JUNI

Søndag 2. - Gutta på tur kl. 9:00.

Tirsdag 4. – Fila + sin sommeravslutning - påmelding på checkin HER.

Mandag 10. – Søstermisjon

Hver uke:

Søndager kl. 11 - Gudstjeneste

Tirsdager kl. 11 - Gåtur. Følg med via facebookside.

Onsdager kl. 19 - Lovsang og bønn

Kontaktpersoner

Fila +

Bent Knudsen mob: 908 05 011

Inger Johansen mob: 996 48 919

Gutta på tur

Tormod Hagen mob: 476 48 493

Formiddagstreff

Berit Johansen Grelland mob: 908 20 845

Søstermisjon

Toril Johnson mob: 992 56 263

Facebook-gruppe for Fila+