Misjonsarbeid

Vi vil gjøre Jesus kjent og være en hjelpende hånd.

Lokalt og internasjonalt

Filadelfiakirken Drammen har et stort engasjement både i Drammen og utover hele verden. Menigheten har en lang tradisjon for misjonsarbeid, og kirkens første forstandere reiste ut som misjonærer til henholdsvis India og Kina. Vi ønsker å bringe håp i en verden som lider. Dette gjennom å bygge kirker og humanitær bistand. Vi jobber igjennom stiftelser og enkeltpersoner. Hjelp oss, å hjelpe!

Våre partnere

Open Heart

Nettside

Open Heart ledes av Halvard og Bente Hasseløy fra Drammen. Arbeidet er stort og har mange virkegrener i Øst-Europa, blant annet utdeling av mat og klær, rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, hjelp til barn som bor på gata, sommerleirer, fengselsarbeid og senter for tidligere fanger. Møtekampanjer og etablering av nye menigheter er også en del av arbeidet.

Fire and Harvest Ministries

Facebook

Fire and Harvest Ministries Inc drives av Heidi Fai Enconado fra Drammen. Arbeidet drives midt i Manila på Filippinene. Her er et utstrakt arbeid for barn og ungdom med skole, ungdomsklubb og kirke, og utdeling av mat, klær og medisiner. Fire and Harvest har en egen barneskole fra 1.-7. klasse for å gi muligheter for utdannelse og senere en jobb, for barn som ellers ikke ville fått gå på skole.

Bjørg Dalene

Bjørg Dalene fra Drammen har drevet et arbeid i Kakwende, Kongo siden 1988. Kongo er et land preget av uro gjennom mange år, og her er Bjørg Dalene en uredd dame som har hatt et spesielt fokus på kvinners levevilkår og rettigheter. Arbeidet i Kakwende består av undervisning om helse, omsorg og jobb for kvinner, samt bibelundervisning, husbygging og nødhjelp.

Sea and Sun Ministries

Nettside

Wenche Thorkildsen og Edit Villamor driver stiftelsen Sea and Sun med sosialt arbeid og misjonsarbeid på øya Camiguin på Filippinene. Siden starten i 2001 har de gjennom ulike selvhjelpsprosjekter og sosiale prosjekter jobbet aktivt for å bedre livet for de fattigste på øya. Hundrevis av barn og unge har fått hjelp til skolegang fra barneskolen til college gjennom deres skoleprogram. Sea and Sun ønsker å være en aktiv deltager i lokalsamfunnet og bidrar både økonomisk og med erfaring og lederskap. Sea and Sun har en aktiv og levende menighet med mange ungdommer.

Midtøsten

Vi støtter en familie som driver arbeid blant lokalbefolkning og flyktninger.

Wycliffe

Nettside

Wycliffe oversetter Bibelen til forskjellige morsmål verden over. To medarbeidere fra Filadelfiakirken Drammen deltar i et av disse oversettelsesprosjektene. Oversettelsen gjøres fra Norge, med kommunikasjon over internett til prosjektlandet. Alt oversatt materiale blir publisert som video- og/ eller lydfiler på hjemmeside, YouTube og mobil-app.

Arbeid vi støtter

Europa i Fokus

Nettside

Europa i Fokus er en stiftelse ledet av Caroline Johansen fra Drammen, barnebarnet til stifteren Frantz Johansen som er kjent for tittelen «kloakkbarnas far». Stiftelsen har sitt hovedarbeid i Romania og Bulgaria, og startet opp i 1974. Arbeidet har blitt til et eget senter med skole, yrkesskole, legetilsyn og sosialarbeid for barn som bor på gata. Nødhjelpssenteret sørger for daglig utdeling av mat, klær og medisinsk bistand på gaten.

Jon Anders og Kristian Bregård

Misjons- og hjelpearbeid i Kongo, Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan.

TROENS BEVIS

Nettside

Filadelfiakirken Drammen er en partnermenighet til Troens bevis. Troens Bevis er en internasjonal misjonsstiftelse som ble etablert i 1965 av Aril Edvardsen. Nå er det Rune Edvardsen og Hans Martin Skagestad som leder arbeidet.

Hjerte for Israel

Nettside

Arbeid med prosjekter rundt vedlikehold og utbedring av helseinstitusjoner i Israel.

Georg Balcan

Pastor Balkan leder vår søstermenighet Filadelfia Onsti i Romania.

Misjon Europa

Nettside

Humanitært og evangelisk arbeid i Norge og Øst-Europa.

CELPA i Niger

Evangelisk, sosialt og samfunnsnyttig arbeid.