HjertePrat

Ønsker du noen å snakke med?

HjertePrat

Ønsker du noen å snakke med? Bærer du på tanker eller følelser det kunne vært godt å dele med noen? Hos HjertePrat er ingenting for lite og ingenting for stort. Våre samtalepartnere ønsker å ta imot deg og har selvsagt tAushetsplikt.

Om oss

Samtaletjenesten er et lavterskel samtaletilbud for deg som opplever utfordringer i livet. Våre samtaler er i en ramme av kristen sjelesorg. Sjelesorg kommer fra det tyske ordet seelsorge, som betyr «omsorg for sjelen». Både tanker, følelser, ånd og kropp har plass, og omsorgen skjer gjennom lytting og samtale.

Hvem treffer du?

I samtaletjenesten møter du samtalepartnere med ulike erfaringer fra eget liv og kunnskap fra forskjellige fagområder. Vi setter deg derfor sammen med en samtalepartner vi tror kan passe ditt behov. Felles for oss alle er at vi ønsker å møte deg i din livssituasjon og finne muligheter for at du skal få det bedre.

Åpningstider

Samtaler avtales på telefonnummer: 482 69 740, tirsdager og torsdager kl. 11:00–14:00. (ikke sms) Du kan også sende mail til katrine@filadelfiadrammen.org. Samtalene holdes dag- og kveldstid etter avtale med oss.  

Betaling

Vi tilbyr 3 samtaler gratis, deretter koster det 345,- pr. samtale. Vipps: 10300, kontonummer: 2200.23.00870. Merk betalingen: HjertePrat-dato(18.XX.23)

Ønsker du å gi en gave til samtalesenteret; merk betalingen GAVE HJERTEPRAT.

Leder for HjertePrat:
Katrine Bergum, 482 69 740

Faglig leder:
Hovedpastor Jarle Waldemar
– master i praktisk teologi, utdanning på masternivå i sjelesorg fra Modum bad, videreutdanning i familieterapi og videreutdanning i konflikthåndtering og mekling.