Nyhet

Besøk fra "Himalaya" på Onsdag1900

Det blir et spesielt fokus på misjon og bibeloversettelse på Onsdag1900, 1.februar. Vi får besøk av en flerspråklig morsmålsoversetter fra Asia som nå er i gang med bibeloversettelse nummer to. Dette blir en unik mulighet til å høre betydningen av å gjøre Bibelen tilgjengelig på hjertespråket; det språket som står ditt hjerte nærmest.

No items found.