Nyhet

Dialogmøte - dåp og medlemsskap

Vi inviterer til dialogmøte for våre medlemmer, hvor vi ønsker å samtale rundt ordningen med medlemskap og dåp, onsdag 20. september kl. 20:00.

Spørsmålet som nå behandles er ikke vår forståelse av dåpens betydning eller praksis, men om dåp skal være et kriterium for å kunne bli medlem av vår menighet. Dette spørsmålet er i bunn og grunn et forordningsspørsmål om hvem som skal kunne være medlemmer og ha stemmerett på menighetsmøter – ikke et teologisk spørsmål. Vi skal ikke skifte dåpssyn, ei heller dåpspraskis.

Spørsmålet er: Må den som ønsker å bli medlem i Filadelfiakirken Drammen også være døpt etter bekjennelse av tro og ved full neddykkelse i vann, eller er troen på Jesus nok? Les vedlagte dokument for å få en bredere forklaring på hva dialogmøtet og saken dreier seg om.

No items found.