Nyhet

Informasjon om Tentro

Vi har et stort konfirmasjonsarbeid som heter Tentro. Her har vi undervisning, konkurranser og en årlig tur.

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning. Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et et annerledes opplegg enn i den norske kirke når det gjelder former og læringsmetoder.

Hva skjer i løpet av året?

  • Undervisning annenhver tirsdag (partallsuker)
  • Elevene deltar på fire obligatoriske LIVE møter (fredager)
  • I løpet av kursåret blir det også lagt opp til to turer; én til Gausdal og én til London.
  • Vi avslutter med høytidsmøtet. Her vil elevene få være med på å prege – både med sine innspill og bidrag.

Praktisk info

  • Alle samlingene er obligatoriske.
  • Kurset koster kr. 2 200,- og går med til å dekke kursmateriale, lisens og medlemskontigent, og delvis turene.
  • Det legges opp til at det blir dugnadsarbeid for å dekke inn resten av turene. Gruppen blir meldt inn som en lokal Tentro-gruppe, som gjør at vi får statsstøtte for hver elev. Ved påmelding samtykker dere til dette.

Påmelding skjer til Nils Wämmerfors.

Mail: nils@filadefiadrammen.org

Tlf: 940 57 095

No items found.