Nyhet

Takk for støtten

Vi takker Sparebanken Øst for støtten de har gitt på 60.000,– til Filadelfiakirken Drammen og Evas matkasse. Deler av midlene går til musikkutstyr til ungdommene. Hver fredag samles 60–120 ungdommer til møte og sosialt samvær. Her spiller ungdomsbandet hver fredag, og støtten fra banken kommer kjærkomment med i dette arbeidet. Det gjør at ungdommer kan bruke sine musikalske talenter. Ungdomsbandet er aktive i regionen, og de spiller også på andre arrangementer i regionen. Deler av midlene går også til Evas matkasse, som er kirkens matutdelingsprogram. Hver mandag kommer rundt 200 mennesker for å få gratis mat utenfor kirkens lokaler, nærmere bestemt utenfor Elvescenen. Dette er mennesker som kjenner at økonomien er krevende. Evas matkasse har hatt stor økning gjennom pandemien og i tiden etter.

På bildet: Martin Fevang (Medlem av administrasjonskomiteen) Jarle Waldemar (hovedpastor) og Gunhilde Brun-Pedersen (administrativ leder).

No items found.