Nyhet

Vikarstilling i barnekirken

Vår barne- og familiepastor vil være i permisjon i løpet av 2024, og derfor søker vi etter en vikar som kan fylle en stilling på 40-50%. Vi er åpne for fleksibilitet når det gjelder om du ønsker å arbeide med barn eller ungdom, da vi har mulighet for intern omplassering blant våre ansatte.

Filadelfiakirken Drammen er en voksende menighet, hvor vi ukentlig samler rundt 100 barn og 100 ungdommer. Våre ungdommer møtes hovedsakelig på fredagskvelder, mens barna har sin egen Barnekirke hver søndag klokken 11:00. Vi har Elvescenen, som er nabobygget til kirken, og den er utstyrt for en rekke aktiviteter som er egnet for både barn og ungdom.

Arbeidet vil kreve solid sosial kompetanse for å kunne kommunisere effektivt med både barn, ungdom og deres foreldre. Dine ansvarsområder vil inkludere planlegging av arrangementer og turer, holde andakter, lede frivillige, og evnen til å skape engasjement blant våre unge medlemmer. Alle oppgaver vil bli utført i nært samarbeid med våre barne- eller ungdomsledere.

Oppstartsdato kan avtales nærmere, og for mer informasjon, ber vi deg kontakte Gunhilde Brun-Pedersen (gunhilde@filadelfiadrammen.org)

Stillingen er fylt.

No items found.